KOSKA VETTÄ ON USEIN LIIKAA, LIIAN VÄHÄN TAI VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA.

TULVARISKIEN HALLINTAA 10 VUODEN KOKEMUKSELLA

Thomas Banafa

Perustaja

Olen koulutukseltani vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, ja minulla on kymmenen vuoden työkokemus vesivarojen ja tulvariskien hallinnasta, paikkatietoanalyysistä sekä vesi- ja ympäristölupaprosesseista. Olen toiminut kymmenien tulvariskien ja vesitalouden hallintaprojektien pääsuunnittelijana ja projektipäällikkönä sekä kehittänyt tulvavaarakartoituksen paikkatietomenetelmiä.

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuksia

PALVELUT

Tarjoan tulvariskien hallinnan palveluita sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoille. Erityisosaamistani on tulvariskien hallintaprosessi, hallintasuunnitelmien laatiminen ja toimenpiteiden suunnittelu. Lisäksi tarjoan kiinteistökohtaisia tulvariskiarvioita, patoturvallisuuslain edellyttämiä selvityksiä sekä muita vesitalouden suunnittelu- ja konsultointipalveluita.

TULVAVAARA- JA RISKIKARTOITUS

Tulvakartoituksella muodostetaan näkemys laajempaan alueeseen kohdistuvasta tulvavaarasta ja -riskistä. Huolella tehdyn kartoituksen avulla voidaan arvioida, millainen vahinkopotentiaali kohteessa on ottaen huomioon alueella sijaitsevat toiminnot ja tulvan laskennallinen todennäköisyys.

TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA

Tulvariskien kokonaisvaltainen hallinta edellyttää suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kunnan, vesistön tai rannikon alueelle laadittava tulvariskien hallintasuunnitelma luo edellytykset kustannustehokkaille ja järjestelmällisille toimenpiteille.

KIINTEISTÖKOHTAINEN TULVARISKIARVIO

Kiinteistökohtaisella tulvariskiarviolla tarkastellaan kiinteistöön kohdistuva riski ottaen huomioon tulvavaara, tulvan vaikutukset ja kohteen ominaisuudet. Arvion tekeminen tukee kiinteistön turvallisuuden kehittämistä, ympäristösertifiointia ja arvonnousua.

VESITALOUDELLISET SELVITYKSET

Palvelemme laajasti myös muissa vesivarojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Koskipa asianne vesi- tai ympäristöluvan hakemusta, valuma-alueselvitystä tai vesitaselaskelmia, niin autamme teitä hankkeessanne.

Löysitkö etsimäsi vai jäikö joku asia askarruttamaan?

Soita tai varaa maksuton konsultointi.

PROJEKTIT

Asiakkaani ovat kiitelleet erityisesti hankkeiden täsmällisyyttä, käytettyjä nykyaikaisia menetelmiä sekä asiantuntevuutta; olipa kyseessä sitten läpinäkyvyyttä vaatinut julkishallinnon hanke tai luottamuksellinen riskiarvio. Laajoissa hankkeissa käytän Suomen parhaita yhteistyökumppaneita.

LOVIISANJOEN KESKIOSAN TULVAKOHTEIDEN KARTOITUS

Uudenmaan ELY-keskuksen hankkeessa selvitettiin, mitkä haavoittuvat kohteet, kuten esimerkiksi asuinrakennukset, sijaitsevat tulva-alueella.

JYVÄSKYLÄN HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI

Lakisääteisen alustavan arvioinnin tuloksena todettiin, että kaupungin alueella ei ole merkittäviä hulevesitulvariskialueita